Onlineworkshop: Fågel Fenix – workshop i krisdriven idégenerering

Kairos Future

Onlineworkshop: Fågel Fenix – workshop i krisdriven idégenerering

I den här workshopen gick vi hela vägen från inspiration till konkreta idéer på nya produkter, tjänster, koncept, eller vinklingar av gamla. En blanding av föreläsning och workshop med inspiration från omvärlden och vi  jobbade vidare med konkret idégenerering tillsammans med deltagarna. I workshopen arbetade vi tillsammans med de insikter, trender och spaningar som Kairos Future tillsammans med inbjudna spanare genererat på plattformen Co:tunity. Deltagarna fick hjälp att se de konsekvenser och möjligheter situationen uppbringat och som är relevanta för sin organisation.

FÖRVÄNTAT VÄRDE

  • Inspiration i att se vägar ut ur nuläget, hur har andra gjort som lyckats?
  • Konkreta tips på hur man kan få konsumenter att känna sig trygga i ett läge där smittspridning är i färskt minne/fortfarande ett latent hot
  • Uppslag på konkreta handlingar och idéer att arbeta med framåt.

Datum

2020-06-03

Kontakt

Namn: 
Sarah Andrén
Telefon: 
460547766007
E-post: 
sarah.andren@visitvarmland.com

Dokument

Dokumentation Kairos Future "Fågel Fenix"
( 1.91mb , .pdf )