Valberedningen

Valberedningen i Visit Värmland 2014/2015 består av:

Mattias Aronsson, Sporthotellet i Torsby, sammankallande
E-post: mattias.aronsson@telia.com

Birgitta Sefastsson, Visit Karlstad
E-post: birgitta.sefastsson@visitkarlstad.se

Jonas Enström, Hushållningssällskapet
E-post: jonas.enstrom@hushallningssallskapet.se

 

Valberedningen har följande riktlinjer:

1. Styrelsen presenteras på Turismtingen/Turismseminarium tillsammans med valberedningen. Medlemmarna bjuds in att ha dialog med valberedningen (okt-nov)

2. Valberedningen deltar under novembermötet. Vi lägger till en punkt om styrelsens bemanning på agendan. Diskussion om behov – kompetens, geografiskt, bransch etc.

3. Valberedningen presenterar ett förslag senast den 28 februari

4. Valberedningens förslag bifogas i kallelsen till stämman

5. Stämman beslutar om styrelsens sammansättning utifrån valberedningens förslag