Valberedningen

Valberedningen i Visit Värmland 2020/2021 består av:

Jonas Enström, sammankallande
E-post: jonas@enstromkonsult.se

Mattias Aronsson, Sporthotellet i Torsby
E-post: mattias.aronsson@telia.com

Birgitta Sefastsson, Visit Karlstad
E-post: birgitta.sefastsson@karlstad.se

Valberedningen har följande riktlinjer:

1. Styrelsen presenteras på Värmlands Besöksnäringsdagar tillsammans med valberedningen. Medlemmarna bjuds in att ha dialog med valberedningen (okt-nov)

2. Valberedningen deltar under novembermötet. Vi lägger till en punkt om styrelsens bemanning på agendan. Diskussion om behov – kompetens, geografiskt, bransch etc.

3. Valberedningen presenterar ett förslag senast fyra veckor innan årsmötet.

4. Valberedningens förslag bifogas i kallelsen till stämman

5. Stämman beslutar om styrelsens sammansättning utifrån valberedningens förslag