Näringslivssamverkan i Kristinehamn

Så här stöttar Näringslivssamverkan i Kristinehamn med anledning av coronaviruset

Kristinehamns företag är alla, på olika sätt, påverkade av läget med anledningen av pandemin. För en del av företagen är läget mycket ansträngt. Med denna information hoppas vi, att ni skall känna er trygga med hur Närsam som kommunalt bolag stödjer näringslivet i Kristinehamn ...

... Så börjar ett brev som skickats ut från Näringslivssamverkan i Kristinehamn till  Näringslivsrådet där man berättar om vilka åtgärder som görs för att underlätta för företagen i coronakrisen.

Ta gärna del av brevet för att få inspiration och tips kring hur man kan agera och kommunicera kring hanteringen av coronakrisen.

Läs mer