21
nov

Minskning i hela Sverige - Utom Värmland!!

GÄSTNATTSSTATISTIK SEPTEMBER 2018 - Där sticker vi i Värmland ut! 

September månad visade överlag på en ganska svag utveckling, riket som helhet minskade med -2%, Mot strömmen gick Värmland som ökade med +5%.

Det är mycket glädjande siffror och det blir med spänning vi ser fram emot det sista kvartalet för 2018, blir det ett rekordår? 

Vi i Värmland var det härliga undantaget, det är fortsatt Norge som är vår största marknad för internationella gäster men vi har också en fortsatt positiv utveckling på övriga prioriterade marknader (Kina undantaget, dock kompenseras detta bortfall av andra nationaliteter)

Grattis till oss i Värmland!

Källa:SCB & Tillväxtverket (preliminära siffror)