Medlemsmöte

Medlemsmöte

Det kvartalsvisa medlemsmötet för Visit Värmlands medlemmar där Visit Värmland delar med sig av senaste nytt och medlemmarna har möjlighet att uppdatera övriga deltagare om nyheter från sina respektive verksamheter. Huvudfokus på det här medlemsmötet var presentation av pågående projekt som gör stora avtryck inom Värmlands besöksnäring: Platsbaserade Digitala UpplevelserKonkurrenskraftig Besöksnäring Värmland samt  Tillgänglig Besöksnäring Värmland.

Mål

Ökad kunskap om pågående besöksnäringsprojekt i Värmland.

Syfte

Ge Visit Värmlands medlemmar ökad kunskap om och insikt i pågående projekt för att på så sätt tillgängliggöra information och öka möjligheterna för olika verksamheter att delta i projekten.

Datum

2018-05-03

Budget

5TSEK

Kontakt

Namn: 
Jonas Jacobsson
Telefon: 
46547766001
E-post: 
jonas.jacobsson@visitvarmland.se