Maria Nordmark, Turismutvecklare, Sunne kommun

Antal år inom besöksnäringen

20 år.

Beskriv dig själv: vem är du, din bakgrund och vad är din uppgift inom besöksnäringen?

Värmländska 

Hur ser turismenheten och funktionen ut i din kommun?

Turismen ligger under enheten Näringsliv- och tillväxt. Tjänsten som turismutvecklare är på halvtid. Turismutvecklaren utgör en samordnande funktion och verkar för att Sunnes besöksnäring, under varumärket Sagolika Sunne, jobbar tillsammans för gemensamma mål med sikte på visionen. Det innebär t ex att jag ser till att det skapas mötesplatser med olika innehåll/teman.  Möten som kan för ökad kunskap eller inspirera. Turismutvecklaren ska också stimulera till fler samarbeten för en bättre helhetsupplevelse för kunden/besökaren i Sunne. Turistinformation ges genom vår websida sagolikasunne.se, via sociala kanaler. Vi har också en fysisk  plats för turistinformation på vår InfoPoint i biblioteket. Denna InfoPoint förstärks via infoPoint-satelliter på 9 anläggningar runt om i Sagolika Sunne.

Vad är du extra stolt över att ha utfört?

Sunne har ett stort fokus på kulturella besöksmål och en mycket stark berättartradition. Det finns en stor potential att jobba med naturturism. Jag har tillsammans med näringsidkare etablerat Sunne Vandringsvecka och verkar därmed för att vi i samverkan jobbar med naturturism. Genom guider för vi berättartraditionen vidare utmed 15 olika vandringsleder.

Jag har också medverkat till att en app med guideslingor tagits fram. Appen bidrar till att sprida kunskap om Sunne till besökare och skapa intresse för att besöka andra platser än vad de från början hade för avsikt.

Visste du att:

Berättartraditionen och det rika kulturlivet. Från Sunne kommer inte bara Selma Lagerlöf och Göran Tunström. Härifrån har även Anders Fryxell som var med och skrev texten ”Värmlandsvisan” varit verksam. En mängd kulturpersonligheter har bott och verkat i Sunne till exempel ”Fryksdalsmora” Ida Sahlström och Nathan Hedin som båda på olika sätt bidragit till Sunnes rika kulturliv. I dag finns bland annat författare som Helen Tursten, Lars Andersson, Karina Johansson och Lotta Lundh i Sunne. Västanå teater bidrar med sina tolkningar av olika verk stor till att berättartraditionen lever vidare.

Tre personliga favoriter, vad får man inte missa i din kommun:

Västanå teater och Berättarladan får man absolut inte missa. Särskilt bra är det att de nu kommer ha föreställningar även under vintern genom ”Västanå Jul”. Hurra!

Rottneros Park för att jag gillar såväl blommor och grönska som inramningen som skulpturerna ger.  

Gruvrundan i Gräsmark, den senaste i raden av kvalitetssäkrade Värmlandsleder i Sunne 

Två möjligheter inom besöksnäringen:

Vi attraherar många svenska besökare. Vi ser att det finns en möjlighet att utveckla naturturism och därmed är det också en möjlighet att attrahera fler utländska besökare. 

En utmaning inom besöksnäringen:

Tillgängligheten i form av begränsade öppettider i maj och september utmanar oss som vill öka antalet besökare i för och eftersäsong.

 

Till alla turismansvariga

Nej