Magasinet Värmland

Magasinet Värmland

Magasinet Värmland 2016 om platsen dit vi längtar: Världens mittpunkt

Mål

Magasinet Värmland profilerar Värmland och verka för att öka antalet besökare till Värmland. Magasinet produceras i en upplaga per år och ska spridas främst via anläggningar i Värmland, Turistbyråer i Sverige och under marknadsaktiviteter i Sverige men också i Norge. 

Syfte

Magasinet Värmland ska locka fler att besöka Värmland och inspirera till nya upptäckter för de som redan är på plats eller planerar att resa hit. Magasinet ska också positionera varumärket Värmland. För de som bor i Värmland vill vi att magasinet ska fungera som en hjälp att ta hand om hemvändare och bekanta som kommer hit på besök. Helt enkelt en guide för värmlandsambassadören.

Datum

2016-04-01 - 2017-03-31

Budget

400TSEK