Livemusik med trygg och säker publik på Forskningsstationen

Få Forskningsstationen vid Sköna Rum i Fryksta annordnas även sommaren 2020 livemusik - en av få ställen som kan genomföra spelningar.

Dei är en av väldigt få som anordnar livemusik i sommar och vill inspirera andra till hur man kan genomföra spelningar. Sköna Rum i Fryksta går lite mot strömmen och kan pga deras småskalighet, bygga om för smittskydd och erbjuda 15 musikkvällar i Fryksta till boende, besökare och musikers stora glädje.

Deras upplägg och detaljer är avstämt av upplägget med smittskyddet i Värmland så de känner att de kan erbjuda ett tryggt evenemang för både musiker, publik och arrangörer.

Läs mer på Facebook

Läs mer på webben