13
aug

Lämna inkvarteringsstatistik till SCB!

Vad kan man använda gästnattsstatistik till? Gästnattsstatistik är inte bara siffror. Gästnätter är betydelsefulla siffror ger en temperaturmätning för bättre planering och ligger till underlag för beslut.

På www.visitvarmland.org/sv/kommersiell-gastnattsstatistik hittar du mer information om kommersiell gästnattsstatistik.