Kina - nulägesanalys och resultat 2019

Flagga Kina

Kina - nulägesanalys och resultat 2019

Alla turismenheter bjöds in till en digital träff kring marknad Kina då vi blickade tillbaka på aktiviteter från 2019 och fick en summering av nuläget.

Datum

2020-05-14