Kick-off av projektet ”Stärkt affärsutveckling i Finnskogen"

Foto Lars Sjökvist, konstverk Julia Rios gatumålning 2021

Kick-off av projektet ”Stärkt affärsutveckling i Finnskogen"

Visit Värmland hade kick-off av projektet ”Stärkt affärsutveckling i Finnskogen" 31 augusti. Då samlades ett 20-tal aktörer i Finnskogscenter när Visit Värmland hade kick-off av projektet ”Stärkt affärsutveckling i Finnskogen”. 

Projektet riktar sig mot små och medelstora företag, Finngårdar och hembygdsföreningar, men lägger även vikt vid ett nära samarbete med andra utvecklingsinsatser i eller i anknytning till Finnskogen. Träffen har sedan tidigare föregåtts av två digitala avstämningar samt möjligheten att ta del av projektinformation via Visit Värmlands youtubekanal - Viktigt på riktigt”. 

Projektledaren John Zafaradl ägnade en stor del av tiden i Finnskogscentret att sätta Finnskogen - som område och destination - i relation till de utvecklingsmöjligheter som finns inom områdena natur- och kulturturism. Projektet vill stärka destinationen via konkret produktutveckling och paketering för att möta upp de förändringar som skett inom besöksnäringen och tillgodose den efterfrågan som finns hos såväl nationella tillika internationella besökare. Projektet pågår till slutet av april 2022.

Fotograf Lars Sjöqvist.

Datum

2021-08-31