Karlstad beslutar om fler lättnader för lokala näringslivet

Karlstad beslutar om fler lättnader för lokala näringslivet

Kommunstyrelsen beslutade 7 april om ytterligare stödåtgärder för att underlätta för de lokala företagen och föreningarna. Bland annat avsätts fem miljoner kronor för att finansiera extra åtgärder för att underlätta för näringslivet och föreningslivet.

Alla nämnder har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin. En del åtgärder har redan genomförts, som till exempel anstånd med fakturor.

Läs mer