Inre Skandinavien Export4Seasons

Swedish Workshop 2014, Export4Seasons

Inre Skandinavien Export4Seasons

Export4Seasons är ett samarbetsprojekt mellan Värmland och Hedmark i Norge. Syftet med projektet är att öka antalet exportmogna företag, erbjuda fler produkter till våra exportmarknader och få fler utländska besökare till området och därmed bidra till ökad tillväxt. Målet är att höja respektive regions exportandel med 5 %.

Prioriterade marknader är Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge/Sverige. Export4Seasons ger företagen hjälp med att öka sin attraktionskraft hos marknaderna genom affärsutveckling, produktutveckling och marknadsutveckling. Det läggs också stor vikt på säsongsförlängning. Aktiviteter inom projektet är bland annat seminarier om export och marknadskunskap, produktutveckling, pr-aktiviteter och pressresor – allt som hjälper företagen att nå nya besökare.

På sikt hoppas vi att projektet bidrar till en långsiktig och hållbar tillväxt inom Värmland och Hedemark.

Vi har tagit fram ett magasin Naturligtvis och här kan du läsa det: