18
mar

Information till stödmottagare av projektmedel

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av covid-19 vill Tillväxtverket informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas.

Läs mer på tillvaxtverket.se