Hotell i Karlstad hittar nya lösningar i kristider

Här är ett inslag från SVT kring hur hotellen i Karlstad tacklar läget.

Hotellbranschen befinner sig i en jättekris på grund av coronapandemin. Men samtidigt arbetas nya lösningar fram för att försöka hålla verksamheterna flytande tills det värsta har lagt sig.

Till inslaget och artikeln