23
sep

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Nu finns ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” tillgänglig för nedlagning. Det är ett stöd och inspiration i arbetet med att utveckla attraktiva och hållbara världsarv, kulturbesöksmål och destinationer med fokus på både bevarande, användning och utveckling. 

Handboken är resultatet av det nyligen avslutade, tvååriga projektet ”Stärka världsarv” (maj 2019-juni 2021), vars syfte varit att testa, utveckla och anpassa FN-organets Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.

Läs nyhet här https://www.turismnytt.se/ny-handbok-for-hallbar-turismutveckling-i-varldsarv-och-kulturmiljoer/

Handboken hittar du här https://www.visitdalarna.se/handbok-starka-varldsarv-2021

Mer om världsarv hittar du här https://unesco.se/kultur/varldsarv/