Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

Långbergets Sporthotell i norra Värmland

Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

Efterfrågan på naturturism i form av vandring, cykel och paddling ökar. Vårt område (Värmland, Dalsland, Akershus, Hedmark och Östfold) har goda förutsättningar både i form av natur och ledinfrastruktur men saknar i hög grad förädlade produkter. Detta vill vi förändra genom temainriktad produktutveckling tillsammans med researrangörer som i förlängningen blir försäljningskanal för de produkter som tas fram.

Genom ökad kunskap, fler verktyg och nätverk mellan evenemangsarrangörer vill vi öka möjligheterna att dra effektiv nytta av och underlätta för genomförandet av evenemang. Ett resultat ska bli bättre beslutsunderlag för såväl kommuner som arrangörer, 

Detta ska skapa långsiktiga affärer och lönsamhet för besöksnäringens aktörer i projektområdet.

Deltagande företag i Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

See full screen

Mål

Projektets övrgripande målsättning är: "Att utifrån ett fortsatt och utvecklat gränsregionalt samarbete kring ledbaserad turism och evenemangsturism, stärka projektområdets besöksnäring och ge företagen möjligheter att växa på såväl nationell marknad som olika exportmarknader. Deltagande regioner ska stärkas som attraktiva, sammanhållna och konkurrenskraftiga turistdestinationer och det gränsöverskridande samarbetet mellan turismföretag ska stimuleras."

Målsättningen ska uppnås främst genom olika typer av affärsdrivande insatser, men också via kompetenshöjande åtgärder och nätverksbyggande. Projektidén är att utnyttja och bygga vidare på de goda resultat och de möjligheter som tidigare och nu pågående gemensamma gränsöverskridande projekt har skapat.

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom besöksnäringen verksamma i projektregionerna Akershus, Dalsland, Hedmark, Värmland och Östfold. Andra identifierade målgrupper är föreningar, kommuner, lokala och regionala turistorganisationer, olika evenemangsintressenter samt ledinfrastrtrukturers huvudmän.

Kontakt

Namn: 
Andreas Norum
E-post: 
andreas.norum@visitvarmland.se

Genomförda aktiviteter

28 april 2020
Kurs i Google My Business via digital länk med Eva Peterssen från Byro.
28 april 2020
Kurs i Snapchat via digital länk med Eva Peterssen från Byro.
21 april 2020
Kurs i Google My Business via digital länk med Eva Peterssen från Byro.
21 april 2020
Kurs i Snapchat via digital länk med Eva Peterssen från Byro.
10 mars 2020
Den 10 mars hölls en kurs i video och foto på Scandic Klarälven i Karlstad.
13 februari 2020
Den 13 februari hölls en kurs i sociala medier på Hotell Årjäng.
Klarälvsloppet är ett evenemang på Klarälvsbanan
27 januari 2020
John och Andreas besökte företag i Munkfors och Hagfors kommuner, bland...
Fasaskogen
22 januari 2020
Andreas, John och Mattias Dahlman från Värmlandsleder deltog i möte med...
Glava Energy Center
24 januari 2020
Möte med Glava Energy Center angående solcellsdrivna laddstolpar för...
Glasblåsare Magnor
21 januari 2020
Möte med projektledarna från alla regioner i Magnor.
Eda Golfklubb
15 januari 2020
Andreas och John besökte Arvika, Eda och Säffle kommuner med företagsbesök...
Uppstart led- och evenemangsbaserad turism
16 oktober 2019 - 17 oktober 2019
Den 16-17 oktober hälsades deltagare välkomna till Baldersnäs Herrgård i...
Cykelworkshop
26 augusti 2019
Måndagen den 26 augusti hölls en produktutvecklingsworkshop på...
6 maj 2019 - 7 maj 2019
Visit Värmland och projektet LET har deltagit på Swedish Workshop i...