Framgångsfaktorer för att attrahera besökare, invånare och investeringar till sin plats

Helena Nordström. Placebrander

Framgångsfaktorer för att attrahera besökare, invånare och investeringar till sin plats

Vad gör vår plats unik? Hur skiljer och positionerar vi oss i förhållande till andra? Och hur attraherar vi våra målgrupper?

Visit Värmland bjöd in till utvecklingsgrupp Attraktiva platser Värmland. Under denna träff lyfte Helena Nordström från Placebrander framgångsfaktorer och konkreta exempel kring en plats förmåga att attrahera besökare, invånare och investeringar till sin plats. Deltagagrna fick även ta del av Placebranders trendrapport för 2021 som just fokuserar på att attrahera innevånare och investeringar till din plats. 

Helena Nordström, grundare av Placebrander, har spetskompetens inom varumärken, kommunikation och marknadsföring kopplat till strategisk platsutveckling. Hon är TEDx-talare och författare till första svenska handboken om platsmarknadsföring.

Datum

2021-06-10