Fler affärer och nya kunder med digital kommunikation

Fler affärer och nya kunder med digital kommunikation

Seminariet ”Fler affärer och nya kunder med digital kommunikation" arrangerades den 6 oktober 2016.

Detta var en aktivitet i projektet Hållbar Besöksnäring

Mål

Seminariets mål var att ge mer kunskap och en bild av de olika digitala lösningar som finns. 

Syfte

Samordning kräver samsyn. Genom att fler människor får insikt om digitala mediers kraft kan vi skapa samordning för utveckling inom det digitala området.

Datum

2016-10-06