Ewa Thunberg, Karlskoga

Ewa Thunberg, Turismutvecklare, Karlskoga Näringsliv & Turism

Antal år inom besöksnäringen

22

Beskriv dig själv: vem är du, din bakgrund och vad är din uppgift inom besöksnäringen?

Från början är jag förskollärare men läste sedan företagsekonomi, juridik och turism på Karlstads universitet. Under åren har jag haft olika ansvarsområden i turismverksamheten, t ex marknadsföring, destinationsutveckling och ekonomi. För närvarande är jag turismansvarig i Karlskoga, har uppdrag som destinationsägare i samarbetet med Region Örebro län, sitter i styrelsen i Leader Värmlands BergsLAG samt i styrelsen för Värmlands Bergslag Turism ek för. Jag trivs bäst när jag får vara spindeln i nätet och ha koll på vilka trådar jag ska dra i för att få bästa resultat.

Hur ser turismenheten och funktionen ut i din kommun?

Under omorganisation.

Vad är du extra stolt över att ha utfört?

Just nu är jag extra stolt över att ha rott iland projektet "Karlskoga Degerfors - en fiskedestination" som vi har drivit tillsammans med Degerfors kommun, fiskeentreprenörer och fiskeföreningar med 1:1 medel från Region Örebro län.

Visste du att:

Karlskoga och Degerfors har ett gott rykte som fiskedestination, speciellt utomlands.

Tre personliga favoriter, vad får man inte missa i din kommun:

Alfred Nobels Björkborn, Boda Borg och Gelleråsen Arena är anläggningar som drar mest besökare och som man inte får missa.

Två möjligheter inom besöksnäringen:

Bofors stationsområde samt Fasaskogen har stor utvecklingspotential när det gäller kultur- och naturupplevelser.

En utmaning inom besöksnäringen:

Att kunna påverka arbetet med infrastrukturen så att det blir attraktivt för besökaren. Det som är bra för våra gäster är också bra för invånarna.

Till alla turismansvariga

Nej