24
sep

En upp- och nervänd reseindustri

Artikeln hänvisar till en rapport med djup analys av vad som har ändrats i resenärernas beteende under halvåret med pandemin. Vilka ändringar går hela resebranschen igenom? Vad kan förväntas inom ett år, fem år, tio år framöver i allt som gäller affärs- och semesterresandet?