Digitalisering – från ord till handling 2.0

Digitalisering – från ord till handling 2.0

Digitalisering – från ord till handling 2.0

I februari arrangerade Visit Värmland och Compare en gemensam workshop för att diskutera utmaningar och möjligheter för den värmländska besöksnäringen med hjälp av digital teknik. Ett tjugotal deltagare från medlemsföretag i de båda klustren deltog. De områden som identifierades som de största utmaningarna för Värmlands besöksnäring, dels för att nå en fördubbling av omsättningen till 2025 och dels vad en fördubbling i sig medför, listades av deltagarna så här: logistik, bredband, slitage, miljömedvetenhet, säsongsutjämning, synas i mängden, sticka ut - unikitet, förstå sin marknad, samverkan, lyssna på behov och samspel med besökarna. Under workshopens andra hälft gjordes en djupdykning inom fyra av de prioriterade områdena med fortsatta diskussioner inom hållbarhet, kommunikation, samverkan och skapande av unikitet.

Nu tar vi ytterligare ett steg och erbjuder ännu en arena där medlemsföretag från Compare och Visit Värmland kan träffas och fortsätta diskutera digitalisering inom besöksnäringen.

Den 11 maj kl 16.30-18.00 samlas vi på Elite Stadshotellet Karlstad för en workshop i speed dating-format där syftet är att skapa så många bra kontaktytor som möjligt mellan ICT-företagen och Visit Värmlands medlemmar.

Läs mer och anmäl dig här.

Anmälan senast 5 maj. Deltagande kan överlåtas till kollega men ej föranmäld no-show debiteras med 100 kr exkl moms.

Datum

2017-05-11