Digital träff om svenska marknaden

Hovfjället. Foto Øyvind Lund

Digital träff om svenska marknaden

Visit Värmland bjöd in näringen till digital träff kring den svenska marknaden.
Visit Värmland bjudöd in till digital träff kring att ställa om mot den inhemska marknaden för företag som vanligtvis vänder sig mot internationella marknader. Vi bjudöd in till en digital dialog där företagarna fick diskutera om hur de ser på den nya utmaningen/möjligheten att nå en svensk marknad nu när inga internationella gäster kan resa hit.

Datum

2020-04-24