Digital träff kring insatser för besöksnäringen

Region Värmland

Digital träff kring insatser för besöksnäringen

Visit Värmland bjöd tillsammans med Region Värmland in till ett digitalt möte kring temat ”Insatser och omställning”. Som företagare fanns möjlighet att få information och även  ställa frågor kring iinsatser och omställning med anledning av coronakrisen.Digital träff kring insatser för besöksnäringen

Datum

2020-10-15