Digital träff kring avbokningsregler för dig som har aktivitetsföretag

Digital träff kring avbokningsregler för dig som har aktivitetsföretag

Visit Värmland fick med anledningen av pandemin frågan om hur andra gör och tänker kring avbokningsregler tillhandahöll ett digitalt forum till intresserade från näringenav att att ge tips, diskutera och bolla idéer kring frågan.

Datum

2020-04-08