Danmark - nulägesanalys och resultat 2019

Danmark

Danmark - nulägesanalys och resultat 2019

Alla turismenheter bjöds in till en digital träff kring marknad Danmark då vi blickade tillbaka på aktiviteter från 2019 och fick en summering av nuläget.

Datum

2020-05-19