Analys av attitydundersökning norska marknaden

Flagga Norg

Analys av attitydundersökning norska marknaden

Den 27 oktober gick Jens Claesson från Research One igenom sin analys av den attitydundersökning som gjorts av Visit Värmland och Region Värmland mot den norska marknaden under sommaren 2020 till inbjudna från kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen.

Datum

2020-10-27