04
maj

Allemansrätten och kommersiell verksamhet i skyddade områden

Välkommen till en dag om Allemansrätten och kommersiell verksamhet i skyddade områden arrangerad av LänsstyrelsenMed en växande besöksnäring ökar turistföretagens efterfrågan på attraktiva natur- och kulturmiljöer. Allemansrätten ger möjlighet att driva verksamhet på annans mark. Samtidigt riskerar förtroendet för rättigheten att urholkas om markägarna inte själva har något att vinna eller om verksamheterna medför skador och inte bedrivs på ett hållbart vis. Företag inom turismbranschen vill också få ökad tillgång till skyddade områden av olika slag då de besitter de högsta natur- och kulturmiljövärdena.

Länsstyrelsen har i uppdrag att genom god samverkan med länets aktörer verka för en positiv utveckling av friluftslivet. I detta ligger bland annat att skapa ökade förutsättningar för turismbranschen och att verka för att skyddade områden ska utgöra en resurs för friluftsli- vet. Klarälvdalens Folkhögskola utbildar framtidens naturturistföretagare och naturvårdare och tillsammans vill vi bjuda in till en kunskapshöjande och inspirerande dag där vi hoppas skapa en framåtsträvande dialog för att främja ett hållbart friluftsliv i Värmland.

Målet med dagen:

 • Att öka kunskapen om allemansrätten och dess möjligheter och utmaningar
 • Att skapa en god dialog
 • Att vi hittar ett sätt att tillsammans arbeta vidare för en hållbar naturturism med goda förutsättningar att verka i Värmland
 • Att tillsammans identi era frågor som vi behöver jobba vidare med Målgrupper: Företagare inom turismbranschen, markägare/markägarorganisationer, kom- muner, Länsstyrelsen och övriga intresserade. 

Datum och tid: 14 juni 2018 kl.09.00-21.00 
Plats: Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet 
Kostnad: 350 kr/person. Fika, lunch och middag ingår. 
Anmälan: Senast 29 maj. Antal platser är begränsat. 

Till anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats 

Inbjudan

Program

 • Fika.
 • Under förmiddagen är ämnet allemansrätten. Föredrag och diskussioner.
 • Lunch.
 • Under eftermiddagen är ämnet ”Skyddade områden som resurs – utmaningar och möjligheter”. Föredrag och diskussioner.
 • Under dagen föreläser och deltar bl.a:
 • Ingemar Ahlström, författare till ”Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv”
 • Per Jiborn, Ekoturismföreningen/Svenska Natur- och Ekoturismföretagen
 • Representanter från företag inom turismbranschen
 • Länsstyrelsen Dalarna, om besöksstrategi och åtgärdsplan, Fulu ällets nationalpark
 • Svea Skog, om naturturism i Ekoparker
 • Länsstyrelsen om förvaltning och lagstiftning gällande skyddade områden Ytterligare programpunkter kan tillkomma.
 • Middag serveras ute vid Klarälvens strand av våra elever
 • Cecilia Malmström, polarguide som föreläser i ord och bild om polarmiljöer, klimatet, arbetsmiljö och ledarskap. Tidigare medarbetare i Swedish Welcome.